(1) PHẢI khai báo hóa chất (file giấy). Tuy nhiên, tùy hóa chất -> khai báo hay không (Căn cứ vào phụ lục V – NĐ số 26/2011/NĐ CP).

http://www.moit.gov.vn/vn/pages/VanBanDieuHanh.aspx?TypeVB=1&vID=11388

Bên cạnh đó, (2) BẮT BUỘC shipper cung cấp COA (Certificate Of Analysis) MSDS (Material safety data sheet) tùy theo hãng hàng không/hãng tàu yêu cầu đối với mặt hàng hóa chất nguy hiểm.

P/s. Trước khi nhập về (trên đường nhập về), yêu cầu khách hàng cung cấp Invoice/Packing list để khai báo hóa chất trước (vì quá trình khai báo mất 1 tuần ra kết quả) 
new doc 6_1.jpg
ElisePhuong
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s