Thỏa mãn 2 yêu cầu sau:

8.1 Kiểm tra VSATTP (Quyết định 818/QD-BYT):

Sau khi check, nhận thấy 4 sản phẩm trên không thuộc danh mục phải KTVSATTP. Vậy là khỏe được một bước rồi. Tiếp theo xét tới:

8.2 Kiểm tra chất lượng nhà nước:

Xét xem mặt hàng  có nằm trong danh mục sp có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BKHCN (01/2009/TT-BKHCN)

Xét thấy, các sản phẩm trên thuộc danh mục phải KTCLNN.

Do đó, quy trình KTCLNN như sau:

Tương tự quy trình KTCLNN tại:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NƯỚC NÓNG

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s