1. Đối với các Công ty Trading, không trực tiếp sản xuất sản phẩm mà mua từ nhà máy sản xuất khác.

  1. Đơn xin cấp C/O: 01 gốc

  2. Tờ khai xuất  khẩu: 01 gốc  + 01 sao y bản chính

  3. Invoice: 01 gốc

  4. Packing list: 01 gốc

  5. Bill of lading: 01 sao y

  6. Bảng kê khai nguyên phụ liệu đầu vào sản xuất ra sản phẩm: 01 gốc (có xác nhận của nhà máy sx)

  7. Hóa đơn đầu vào / tờ khai nhập khẩu / bảng kê thu mua của nguyên phụ liệu đầu vào: 01 sao y (do nhà máy sx cung cấp)

  8. Hóa đơn đỏ của nhà máy sx xuất cho Công ty Trading: 01 sao y + 01 gốc

  9. Quy trình sản xuất (do nhà máy sx ký tên đóng dấu)

  10. Mẫu C/O đã khai

2. Đối với Công ty sản xuất muốn làm C/O, thì tự xác nhận như trên -> thế thì đơn giản rồi. 

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s