Từ 18/08/2016, hàng Thiết Bị Y Tế không cần xin Giấy Phép Theo TT 30/2015/BYT và cũng ko CẦN XIN XÁC NHẬN của bộ y tế để được hưởng VAT 5% nữa.

—> Chỉ cần DN cam kết hàng chỉ dùng trong y tế và chịu trách nhiệm sẽ đc VAT 5% ( KHÔNG MẤT THÊM CHI PHÍ NGOAI ĐỂ ĐƯỢC VAT 5%) <—

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s