1. Bộ hồ sơ nhập A12 cần:

Tờ khai / hợp đồng / invoice / packing list / bill

2. Bộ hồ sơ xuất H21 cần:

– Invoice

– PKL

– Công văn xuất PMD

– Công văn cam kết xe sử dụng trong công trình, không có biển số xe

– Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Thân ái,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s