CHIA SẺ 12. KIỂM DỊCH THỰC VẬT XK (PHYTO)

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Mẫu sản phẩm: 0,5 -> 1 kg / mẫu.

  2. Hợp đồng thương mại: 01 bản sao y đóng dấu doanh nghiệp.

  3. Vận đơn (B/L): 01 bản sao y đóng dấu doanh nghiệp.

  4. Mail đã đăng ký kiểm dịch online trên hệ thống: tham khảo link dưới.

https://sites.google.com/site/exportpqs2/home?pli=1

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong