CHIA SẺ 33. (Updated Sept.) HÀNG DỆT MAY VÀ CÁC SP CÓ SỬ DỤNG VẢI – CHƯA CB HỢP QUY VÀ KTCLNN

Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/05/2018 ban hành QCVN: 01/2017/BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng FORMALDEHYT và các AMIN thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm AZO trong sản phẩm DỆT MAY.

Tuy nhiên, ngày 26/04/2018, Thông tư 07/2018/TT-BCT được ban hành và sửa đổi thời gian hiệu lực của thông tư 21 trên từ 01/05/2018 -> 01/01/2019.
=> Hiện tại nhập khẩu bình thường.