CHIA SẺ 3. THỦ TỤC NHẬP KHẨU THÉP (3 TIÊU CHÍ)

Tiêu chí 1. XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (12/2015/TT-BCT)

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu tự động khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân.

– Hồ sơ thương nhân bao gồm: (1) Đăng ký mẫu chữ ký + (2) Giấy phép ĐKKD

– Hồ sơ xin cấp giấy phép NKTĐ:

  • Đơn đăng ký NKTĐ: 02 (hai) bản (theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo TT trên)
  • Hợp đồng thương mại: 01 (một) bản sao y DN
  • Invoice: 01 (một) bản sao y DN
  • L/C (nếu có)/ Giấy xác nhận thanh toán qua NH: 01 (một) bản sao y DN
  • B/L: 01 (một) bản sao y DN

– Thời gian nhận cấp phép: trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.


Tiêu chí 2. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÀ NƯỚC (58/2015/TTLT-BCT-BKHCN)

– Hồ sơ đăng ký KTCLNN:

  • Giấy ĐK KTCLNN: 04 bản
  • Hợp đồng thương mại / Invoice / PKL / Bill: 01 bản sao y doanh nghiệp
  • Mill Test Certificate (shipper cung cấp)

– Thời gian nhận KQ: 05 – 07 ngày làm việc.


Tiêu chí 3. ÁP THUẾ CHỐNG PHÁ GIÁ (3584/QĐ-BCT và 1656/QĐ-BCT)

Vẫn khai hải quan bình thường (không lưu ý gì thêm) –

P/s. Hàng được phép giải tỏa (Điều 27 của 128/2013/TT-BTC và công văn 15269/BTC-TCHQ)

new doc 6_1 - Copy.jpg
ElisePhuong

Hàng xin giải tỏa là hàng được đem về kho bảo quản (khỏi bị charge tiền lưu cont, lưu bãi ý mà) (tức là hàng không được dùng, bán ra thị trường,…)