CHIA SẺ 12. KIỂM DỊCH THỰC VẬT XK (PHYTO)

HỒ SƠ YÊU CẦU:

  1. Mẫu sản phẩm: 0,5 -> 1 kg / mẫu.

  2. Hợp đồng thương mại: 01 bản sao y đóng dấu doanh nghiệp.

  3. Vận đơn (B/L): 01 bản sao y đóng dấu doanh nghiệp.

  4. Mail đã đăng ký kiểm dịch online trên hệ thống: tham khảo link dưới.

https://sites.google.com/site/exportpqs2/home?pli=1

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong

CHIA SẺ 6. THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ NÓI CHUNG

1. Kiểm dịch TV (QĐ2515/QĐ-BNNPTNT). 

Tùy loại gỗ tương ứng mã HS trong bảng danh mục thuộc QĐ trên -> KDTV hay không?

Nếu gỗ nằm trong danh mục mã HS phải KDTV thì tiến hành như sau:

– Hồ sơ:

+ Giấy ĐK KDTV (02 bản gốc có dấu Doanh Nghiệp)

+ Phyto (gốc – shipper cung cấp) / Đối với NK từ Mỹ: chứng nhận lò sấy thay phyto

+ HĐ/Invoice/Packing list/Bill of lading: 01 bản sao y đóng dấu doanh nghiệp / bản

– Thời gian nhận chứng thư KDTV: 01 ngày làm việc

2. Công ước Cites

(Tham khảo danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước CITES ban hành kèm theo Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT ngày 5/9/2013 của BNNPTNT)

-> Kiểm tra xem gỗ đó có TÊN KHOA HỌC thuộc phụ lục c
ủa Công ước Cites không để xin giấy phép

– Thời gian nhận giấy phép Cites: 07 ngày làm  việc

new doc 6_1 - Copy.jpg
ElisePhuong