CHIA SẺ 7. THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỒ CHƠI (1 yêu cầu)

THAM KHẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN SỐ 48/2006/TT-BVHTT NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2006

DN muốn nhập khẩu phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

1/ Doanh nghiệp có chức năng kinh doanh phù hợp.

2/ Hàng hoá nhập khẩu phải đảm bảo mới 100% (chưa qua sử dụng)

3/ Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục nhân cách, không gây nguy hiểm hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em, không vi phạm các quy đinh về cấm phổ biến và lưu hành tại Việt Nam.

Khi đã đáp ứng đủ 3 điều kiện trên, tiến tới xét các yêu cầu đặc biệt đối với mặt hàng này (đồ chơi trẻ em):

YÊU CẦU ĐẶC BIỆT DUY NHẤT: ĐĂNG KÝ HỢP CHUẨN HỢP QUY (KTCLNN)

Tương tự quy trình KTCLNN tại:

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY NƯỚC NÓNG

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong