CHIA SẺ 11. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ SWITCH B/L

1. Switch B/L không phải là một dạng vận đơn mà một thuật ngữ về CÁCH SỬ DỤNG VẬN ĐƠN bằng cách chuyển đổi từ bộ vận đơn này thành bộ vận đơn khác tùy theo mục đích sử dụng.

2. Mục đích:

+ Tránh lộ thông tin về người bán hàng

+ Thuận tiện cho việc thanh toán

+ Giảm thuế với hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá nhập khẩu cũng như các quy định khác của các quốc gia mà hàng được vận chuyển.

Ví dụ:
– A : Người bán hàng / Shipper: Nguời này là nhà sản xuất và bán cho nhà buôn trung gian tại Singapore
– B : Nhà buôn / Trader : Nhà buôn này lại bán hàng cho Nguời mua tại Châu Âu
– C : Nguời mua hàng / Consignee : Người này sẽ nhận hàng ở Châu Âu

1. Tránh lộ thông tin về người bán hàng:
Hàng sẽ được vận chuyển trực tiếp bẳng container đường biển từ quốc gia mà nhà sản xuất đến địa điểm giao hàng tại Châu Âu nhưng để tránh cho Người mua hàng cuối cùng tại Châu Âu biết về nguồn gốc hàng hoá và đề phòng việc người mua hàng cuối cùng sẽ liên lạc với nhà sản xuất để mua hàng trực tiếp thì Nhà buôn trung gian yêu cầu hãng tàu đổi bộ vận đơn khác cho mình và trong đó có thay đổi một số thông tin như cảng xếp hàng, tên shipper,….
2. Thuận tiện cho việc thanh toán:
Nhà buôn trung gian thanh toán cho Người bán hàng và Người mua cuối cùng thanh toán cho Nhà buôn trung gian vì vậy phải có ít nhất 2 bộ vận đơn mới thanh toán được (đặc biệt là việc thanh toán sử dụng phương thức back to back L/C) nhưng trong thực tiễn thì hãng tàu chỉ có thể chấp nhận phát hành đồng thời một lúc 1 bộ vận đơn duy nhất mà thôi. Vì vậy, phải dùng biện pháp switch B/L có nghĩa là sau khi Nhà buôn trung gian B đã thanh toán tiền hàng cho Người bán hàng A thì B sẽ có được bộ vận đơn trong tay và giao nộp bộ vận đơn này cho hãng tàu rồi yêu cầu hãng tàu đổi sang (switch) bộ vận đơn khác với tên Shipper và tên Consignee khác để dùng nó thanh toán với Người mua hàng C ở Châu Âu.
3. Giảm thuế và các quy định khác:
Hàng của quốc gia A khi bán vào quốc gia C sẽ bị đánh thuế với thuế xuất cao nhưng hàng của quốc gia B bán cho quốc gia C thì lại được ưu đãi về thuế quan nên nhiều khi Người bán và Người mua hàng thường sử dụng cách này để giảm thuế.

ĐIỂM LƯU Ý ĐẶC BIỆT: Là việc sử dụng switch B/L có thể là hành vi vi phạm pháp luật và nhất thiết phải được đồng ý của hãng tàu (Shippping line) nếu sử dụng Master B/L và của đại lý giao nhận (Freight Forwader) vì họ có thể không chấp nhận switch B/L để tránh rủi ro cho mình.

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong

Cre. AdminVS