CHIA SẺ 16. ÁP VAT 5% THIẾT BỊ Y TẾ NK

Từ 18/08/2016, hàng Thiết Bị Y Tế không cần xin Giấy Phép Theo TT 30/2015/BYT và cũng ko CẦN XIN XÁC NHẬN của bộ y tế để được hưởng VAT 5% nữa.

—> Chỉ cần DN cam kết hàng chỉ dùng trong y tế và chịu trách nhiệm sẽ đc VAT 5% ( KHÔNG MẤT THÊM CHI PHÍ NGOAI ĐỂ ĐƯỢC VAT 5%) <—

new-doc-6_1-copy
ElisePhuong