Chia sẻ 31. Trước nhập A12, sau đó xuất H21

1. Bộ hồ sơ nhập A12 cần:

Tờ khai / hợp đồng / invoice / packing list / bill

2. Bộ hồ sơ xuất H21 cần:

– Invoice

– PKL

– Công văn xuất PMD

– Công văn cam kết xe sử dụng trong công trình, không có biển số xe

– Giấy kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Thân ái,